ارورلباسشویی دوو

ارورها و کد خطاهای ماشین لباسشویی دوو

اروردوو

ارور ال جی

ارور ماشین لباسشویی دوو یا کد خطای ماشین لباسشویی دوو از رایج ترین مشکلات در لباسشویی دوو است. آسو پشتیبان در این مقاله به عیب­ یابی و ارائه راهکار رفع عیب ارور ماشین لباسشویی دوو پرداخته است تا در صورتی که روی صفحه نمایش ماشین لباسشویی دوو اروری مشاهده کردید در موارد ساده بدون نیاز به حضور تعمیرکار لباسشویی دوو خودتان آن را تعمیر کنید.

√توصیه : در زمانی که ارور روی صفحه نمایش لباسشویی ظاهرمی شود نشان­ دهنده ایرادی در ماشین لباسشویی دوو است. گاهی این ارور یک هشدار ساده است و با یک راهکار ساده لباسشویی تعمیر می شود اما گاهی این کدخطا مربوط به خرابی یکی از قطعات اصلی ماشین لباسشویی دوو است که تعمیر آن نیاز به تخصص و دانش فنی دارد و بهتر است خودتان بدون اطلاعات فنی دست به کار نشوید تا آسیب جدی تری به لباسشویی وارد نشود. دراین حالت حتما با نمایندگی مجاز تعمیر ماشین لباسشویی دوو تماس بگیرید.

بارها پیش آمده که ماشین لباسشویی با مشکلاتی مواجه می شود مانند روشن نشدن لباسشویی دوو یا سرو صدای زیاد ماشین لباسشویی دوو که تشخیص ایراد آن راحت است اما ممکن است بعد از روشن شدن لباسشویی روی صفحه نمایش اروری را مشاهده کنید که هشدار خرابی یکی از قطعات یا یک ایراد جزئی در ماشین لباسشویی دوو است. در این مقاله شما با معنی ارورها یا کدخطاهای ماشین لباسشویی دوو آشنا می شوید و راه های رفع عیب لباسشویی را مشاهده می کنید.

برای آشنایی با ارور ماشین لباسشویی دوو یا کدهای خطای ماشین لباسشویی دوو  و عیب یابی ماشین لباسشویی دوو تا آخر این مقاله با ما همراه باشید.

ارور H2

علت ارور ماشین لباسشویی دوو

خرابی ترمیستور

رفع عیب ارور ماشین لباسشویی دوو
در صورت خرابی ترمیستور باید آن را تعویض نمایید.

ارور H4

√علت ارور ماشین لباسشویی دوو

•خرابی ترمیستور

•خرابی المنت حرارتی

•خرابی برد الکترونیک لباسشویی

√رفع عیب ارور ماشین لباسشویی دوو

•سطح آب را کنترل کنید.

•اگر المنت حرارتی خراب است آن را تعویض نمایید.

•برای تست برد الکترونیک از تعمیرکار لباسشویی کمک بگیرید.

ارور H5

√علت ارور ماشین لباسشویی دوو
•خرابی المنت حرارتی
•خرابی ترمیستور

√رفع عیب ارور ماشین لباسشویی دوو

•اگر ترمیستور یا المنت حرارتی خراب است آن را تعویض نمایید.

ارور H6

√علت ارور ماشین لباسشویی دوو
•خرابی المنت حرارتی
•ایراد در سیم کشی

√رفع عیب ارور ماشین لباسشویی دوو

•اگر المنت حرارتی خراب است آن را تعویض نمایید.
•سیم کشی باید اصلاح شود.

ارور H7

√علت ارور ماشین لباسشویی دوو
•خرابی المنت حرارتی
• خرابی ترمیستور خشک کن

√رفع عیب ارور ماشین لباسشویی دوو

•اگر ترمیستور یا المنت حرارتی خراب است آن را تعویض نمایید.

ارور H8

√علت ارور ماشین لباسشویی دوو
•داغ شدن بیش از المنت حرارتی
• ایراد برد الکترونیک لباسشویی

√رفع عیب ارور ماشین لباسشویی دوو

•اگر المنت حرارتی خراب است آن را تعویض نمایید.
•برد الکترونیک نیاز به تعویض یا تعمیر دارد که تشخیص آن باید توسط تعمیرکار لباسشویی انجام شود.

ارور E1

√علت ارور ماشین لباسشویی دوو
•فشار آب کم است.
•خرابی شیر برقی
•خرابی پمپ تخلیه
•خرابی هیدروستات

√رفع عیب ارور ماشین لباسشویی دوو

•شیر برقی،هیدروستات، پمپ تخلیه و برد الکترونیک لباسشویی را کنترل کنید.
•در صورت خرابی هریک از قطعات آن را تعویض کنید.
•برای عیب یابی ارور E1 با تعمیرکار ماشین لباسشویی دوو تماس بگیرید.

ارور E2

√علت ارور ماشین لباسشویی دوو
•میزان بیش از حد آب در لباسشویی
•آب لباسشویی سر ریز شده است.

√رفع عیب ارور ماشین لباسشویی دوو

•اگر شیربرقی خراب باشد آبگیری مرتب انجام شده و آب داخل لباسشویی بیش از حد پر می شود.
سنسور سطح آب در صورت خرابی میزان آب را تشخیص نمی دهد و آب بیش از حد پر می شود .

سنسور را تعویض نمایید.
پمپ تخلیه ایراد دارد و باید تعویض شود.

ارور E4

√علت ارور ماشین لباسشویی دوو
•نشتی آب لباسشویی

√رفع عیب ارور ماشین لباسشویی دوو

•خروجی آب را کنترل کنید.
•در صورتی که شیلنگ تخلیه پاره شده یا یا خشک شده وترک خورده باشد نشتی آب اتفاق می افتد که باید شیلنگ تخلیه عوض شود.
•در صورتی که نشتی آب از درام است تشخیص آن فقط توسط تعمیرکار لباسشویی امکان دارد.

ارور E5

√علت ارور ماشین لباسشویی دوو
•ولتاژ بیش از حد برق ورودی
•خرابی برد الکترونیک ماشین لباسشویی دوو

√رفع عیب ارور ماشین لباسشویی دوو

•خروجی آب را کنترل کنید.
•امکان دارد لباس ها بین درب و درام گیر کرده باشد.
•برای تست برد الکترونیک با نمایندگی مجاز تعمیر ماشین لباسشویی دوو تماس بگیرید.

ارور E6

√علت ارور ماشین لباسشویی دوو
•ایراد سیم کشی لباسشویی
•ایراد برد لباسشویی
•خرابی موتور لباسشویی

√رفع عیب ارور ماشین لباسشویی دوو

•امکان دارد لباس ها بین درب و درام گیر کرده باشد.
•سیم کشی یا سوکت موتور را کنترل کنید تا سالم باشد.
•موتور لباسشویی را کنترل کنید تا نیم سوز نشده باشد.در صورتی که موتور لباسشویی سوخته باید تعویض شود.
•رله موتور را کنترل کنید و در صورت خرابی آن را تعویض کنید.
•برای تشخیص اتصال کوتاه یا خرابی برد با تعمیرکار لباسشویی تماس بگیرید.

ارور E7

√علت ارور ماشین لباسشویی دوو
•ایراد در چرخش موتور
•خرابی IC موتور

√رفع عیب ارور ماشین لباسشویی دوو

•ممکن است برد الکترونیک ایراد داشته باشد.
•اگر موتور لباسشویی ایراد دارد باید توسط تکنسین لباسشویی باز شده و تعویض شود.
•برای تشخیص اتصال کوتاه یا خرابی برد با تعمیرکار لباسشویی تماس بگیرید.

ارور E8

√علت ارور ماشین لباسشویی دوو
•خرابی موتور لباسشویی
•ایراد در سیم کشی

√رفع عیب ارور ماشین لباسشویی دوو

•موتور و سیم کشی باید توسط تعمیرکار لباسشویی بررسی شود و در صورت خرابی اصلاح یا تعویض شود.

ارور E9

√علت ارور ماشین لباسشویی دوو
•خرابی هیدروستات یا سنسور فشار
•ایراد برد لباسشویی

√رفع عیب ارور ماشین لباسشویی دوو

•هیدورستات یا سنسور فشار باید تعویض شود.
•برد لباسشویی را کنترل کنید اگر خراب باشد نیاز به تعویض دارد.

ارور B3

√علت ارور ماشین لباسشویی دوو
•ایراد دور موتور

√رفع عیب ارور ماشین لباسشویی دوو

•برد الکترونیک و سنسور را کنترل کنید در صورت خرابی باید توسط تعمیرکار لباسشویی تعویض شود.

√علت ارور ماشین لباسشویی دوو
•ایراد دور موتور

√رفع عیب ارور ماشین لباسشویی دوو

•برد الکترونیک و سنسور را کنترل کنید در صورت خرابی باید توسط تعمیرکار لباسشویی تعویض شود.

ارور IB

√علت ارور ماشین لباسشویی دوو
•خرابی ترانزیستور دو قطبی

√رفع عیب ارور ماشین لباسشویی دوو

•رفع ایراد ترانزیستور باید توسط تعمیرکار لباسشویی انجام شود.

ارور LE

√علت ارور ماشین لباسشویی دوو
•باز بودن درب ماشین لباسشویی دوو
•خرابی میکروسوئیچ درب
•ایراد در ارتباط بین برد و قفل درب لباسشویی

√رفع عیب ارور ماشین لباسشویی دوو

•ممکن است هنگام باز بودن درب لباسشویی کلید Start/Pause فشارداده شده است.
•درب لباسشویی کامل بسته نشده است.
•میکروسوئیچ درب را کنترل کنید و در صورت خرابی برای تعویض آن با تعمیرکار ماشین لباسشویی دوو تماس بگیرید.
•برد الکترونیکی ماشین لباسشویی دوو را کنترل کنید.

ارور IE

√علت ارور ماشین لباسشویی دوو
•مشکل در ورود آب به لباسشویی
•خرابی شیربرقی لباسشویی
•خرابی سنسور سطح آب (هیدروستات)
•ایراد پمپ تخلیه ماشین لباسشویی دوو

√رفع عیب ارور ماشین لباسشویی دوو

•ورودی آب به لباسشویی را کنترل کنید.
•شیر آب ورودی به لباسشویی را چک کنید که باز باشد.
•فلیتر شیر ورودی را تمیز کنید که به دلیل وجود رسوبات مسدود یا گرفتگی نداشته باشد.
•هیدروستات یا سنسور سطح آب را کنترل کنید و درصورت خرابی آن را تعویض نمایید.
•ممکن است پمپ تخلیه ایراد داشته باشد آن را تمیز یا تعویض کنید.
•مشکل در ارتباط بین برد و سنسور سطح آب وجود دارد برای کنترل برد با نمایندگی مجاز تعمیر ماشین لباسشویی دوو تماس بگیرید.

ارور OE

√علت ارور ماشین لباسشویی دوو
•آب لباسشویی تخلیه نمی شود.
•خرابی پمپ تخلیه
•خرابی هیدروستات یا سنسور سطح آب

√رفع عیب ارور ماشین لباسشویی دوو

•مسیر تخلیه را کنترل کنید.
•شیلنگ تخلیه را چک کنید تا تاخوردگی نداشته باشد یا مسدود نباشد.
•ارتفاع شیلنگ تخلیه نسبت به سطح لباسشویی استاندارد باشد.
•اگر پمپ تخلیه را بررسی کردید و خراب بود آن را تعویض نمایید.
•در صورت خرابی هیدروستات آن را تعویض کنید.
•ارتباط برد الکترونیک و سنسور سطح آب راکنترل کنید.
•دور موتور درام را کنترل کنید که درست باشد.

ارور UE

√علت ارور ماشین لباسشویی دوو
•لباسشویی تراز نیست.
•حجم لباس ها استاندارد نیست.
•لباس ها گره خورده است.

√رفع عیب ارور ماشین لباسشویی دوو

•لباس ها را درست در لباسشویی قرار دهید.
•اگر لباس ها گره خورده باشد یک سمت درام را سنگین کرده و توازن لباسشویی به می خورد .

ارور PFE

√علت ارور ماشین لباسشویی دوو
•مسدود شدن فیلتر پمپ تخلیه

√رفع عیب ارور ماشین لباسشویی دوو

•فیلتر پمپ تخلیه را تمیز کنید تا مسدود نشود.
•مواد شوینده زیاد است .
•ارتفاع استاندارد لوله تخلیه رعایت نشده است.
•موارد بالا را کنترل و اصلاح کنید.

ارور ماشین لباسشویی دوو یا همان کدهای خطای ماشین لباسشویی دوو در این مقاله شرح داده شد. در صورتی که با مطالعه این مقاله موفق به تعمیر ماشین لباسشویی نشدید می توانید برای دریافت راهنمایی بیشتر با شماره 44000992 و 44000993 تماس گرفته یا از طریق سایت آسو پشتیبان درخواست تعمیر لباسشویی دوو خود را ثبت نموده تا در کوتاه ترین زمان تعمیرکار حرفه ای لباسشویی دوو برای تعمیر لباسشویی در منزل مراجعه نموده و مشکل را رفع نماید. آسو پشتیبان خدمات تعمیر لباسشویی دوو را به مدت 180روز ضمانت می کند تا در صورت خرابی مجدد نیازی به پرداخت هزینه اضافی نباشد .

نظرات بسته شده است.

Đặt mua