ارورماشین ظرفشویی سامسونگ

کدخطا و ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ

ارور

ارور ظرفشویی سامسونگ

لباسشویی سامسونگ

ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ یا همان کدهای خطای ماشین لباسشویی سامسونگ در این مقاله توسط کارشناسان تعمیر لباسشویی سامسونگ در شرکت آسو پشتیبان برای شما آورده شده تا هنگام تعمیر ماشین لباسشویی سامسونگ با اروری که روی صفحه نمایش لباسشویی  ظاهر می شود آشنا باشید و به راحتی به عیب یابی و رفع ارور بپردازید.

علت ارور لباسشویی سامسونگ چیست ؟

طراحی هوشمند لباسشویی سامسونگ امروزی با نشان دادن ارور روی صفحه نمایش لباسشویی تشخیص ایراد را آسان کرده و شما می توانید با دانستن معنی هر کد خطای لباسشویی در صورت داشتن دانش فنی به عیب یابی و رفع ارور مربوط به هر ایراد در لباسشویی پرداخته و به راحتی لباسشویی سامسونگ را تعمیر کنید. برای تشخیص معنی هر کد خطای ماشین لباسشویی سامسونگ تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

توصیه : تشخیص ارور ماشین لباسشویی سامسونگ از طریق مطالعه این مقاله، شما را با خرابی ماشین لباسشویی آشنا می کند اما با توجه به اینکه دلیل کد خطای ماشین لباسشویی سامسونگ ممکن است خرابی یکی از قطعات اصلی لباسشویی  باشد بهتر است در صورت مشاهده ارور روی صفحه نمایش ماشین لباسشویی با نمایندگی تعمیر لباسشویی سامسونگ تماس گرفته و راهنمایی لازم برای تعمیر لباسشویی سامسونگ را دریافت کنید.

در جدول زیر لیست کدهای خطا یا ارور ماشین لباسشویی سامسونگ از 1E,E7,1C همراه با دلیل بروز این ارور و نحوه رفع عیب ارور بوجود آمده آمده است :

ارور HE01 یا HE2

علت ارور ماشین لباسشویی سامسونگ
ایراد در عملکرد هیتر یا گرمکن

رفع عیب ارور ماشین لباسشویی سامسونگ
خرابی سنسور NTC آب هیتر را بررسی کنید.
سنسور دما یا ترمیستور را بررسی کنید.

ارورهای3C,BE,3E4,3E3, 3E2,3E1,3E

√علت ارور ماشین لباسشویی سامسونگ
•خرابی موتور لباسشویی

√رفع عیب ارور ماشین لباسشویی سامسونگ
•این ایراد احتمالا با شروع برنامه جدید شستشو رفع می شود

برای اینکار ابتدا دستگاه را خاموش کرده و بعد از روشن کردن برنامه جدید شستشو را انتخاب کنید.

ارور 4E,E1,4C

علت ارور ماشین لباسشویی سامسونگ
مشکل در تأمین آب

رفع عیب ارور ماشین لباسشویی سامسونگ
مسیر ورودی آب را کنترل کنید.
شیر و شیلنگ آب را بررسی کنید خمیده یا تاخوردگی نداشته باشد.
مطمئن شوید فشار آب استاندارد به لباسشویی وارد می شود.
فیلتر ورودی شیر آب را بررسی کنید تا توسط رسوبات گرفته نشده باشد.

ارورهای 4E1,4E2,4Ed,H1,HE,4C2,HC, CE,E8

علت ارور ماشین لباسشویی سامسونگ
مشکل در دمای آب

رفع عیب ارور ماشین لباسشویی سامسونگ
کنترل کنید آب گرم وارد لباسشویی نشود.
شیر ورودی آب را کنترل کنید که به لوله کشی آب سرد متصل باشد.

ارور 8E

علت ارور ماشین لباسشویی سامسونگ

جریان آب

رفع عیب ارور ماشین لباسشویی سامسونگ
دستگاه را خاموش و روشن کرده و با برنامه شستشوی جدید را اجرا کنید.

ارور 5C,E2,5E

علت ارور ماشین لباسشویی سامسونگ
مشکل در زهکشی

رفع عیب ارور ماشین لباسشویی سامسونگ
شیلنگ تخلیه آب را کنترل کنید تا خمیده نشده یا تاخوردگی نداشته باشد.
از اتصال درست و استاندارد شیلنگ تخلیه به مجرای خروج آب مطمئن شوید.

ارور C8

علت ارور ماشین لباسشویی سامسونگ

خرابی سنسور MEMS

رفع عیب ارور ماشین لباسشویی سامسونگ

دستگاه را خاموش و روشن کرده و با برنامه شستشوی جدید را اجرا کنید.

ارورهای AE,Plo,9E2,PH1,9E1

علت ارور ماشین لباسشویی سامسونگ
برق لباسشویی متصل نیست.

رفع عیب ارور ماشین لباسشویی سامسونگ
لباسشویی را خاموش کرده و مجدد روشن کنید.
در صورتی که با ترانس محافظ به برق وصل است از سالم بودن ترانس مطمئن شوید.
از سالم بودن اتصالات برق اطمینان حاصل کنید.

ارورهای AC6,AE,13E,AC

علت ارور ماشین لباسشویی سامسونگ

اخطار مخابرات

رفع عیب ارور ماشین لباسشویی سامسونگ

دستگاه را خاموش روشن کنید ایراد لباسشویی برطرف می شود.

ارور UE یا E4

علت ارور ماشین لباسشویی سامسونگ

لباسشویی بار نامتعادل دارد

رفع عیب ارور ماشین لباسشویی سامسونگ

بررسی کنید که لباسشویی روی سطحی صاف و ثابت است

ارور 4C یا 4E

علت ارور ماشین لباسشویی سامسونگ
خرابی سنسور درجه حرارت

رفع عیب ارور ماشین لباسشویی سامسونگ
ارور E01 و E02 معمولاً با هم ظاهر می شوند. مقاومت سنسور درجه حرارت را بررسی کنید در صورت خرابی آن را تعویض نمایید.

ارورهای 18E,bE3,14E,bE2,12E,bE1

علت ارور ماشین لباسشویی سامسونگ

خرابی دکمه های لباسشویی

رفع عیب ارور ماشین لباسشویی سامسونگ

کنترل کنید تا دکمه ها نچسبیده باشد.

ارور DDC

علت ارور ماشین لباسشویی سامسونگ
ایراد درب

رفع عیب ارور ماشین لباسشویی سامسونگ
درب را بدون فشار دادن کلید Start/Pause باز کرده اید.

ارورهای deو de1,Ed, dc,Dc1,DC

علت ارور ماشین لباسشویی سامسونگ
مشکل درب لباسشویی

رفع عیب ارور ماشین لباسشویی سامسونگ
از بسته بودن درب لباسشویی مطمئن شوید.
میزان حجم لباسشویی را چک کنید تا استاندارد باشد.

ارور dE2

علت ارور ماشین لباسشویی سامسونگ

ایراد کلید روشن / خاموش

رفع عیب ارور ماشین لباسشویی سامسونگ

لباسشویی راخاموش روشن کنید.

ارور Fe

علت ارور ماشین لباسشویی سامسونگ

مشکل فن

رفع عیب ارور ماشین لباسشویی سامسونگ

پروانه های فن لباسشویی را بررسی کنید تا چیزی در آن گیر نکرده باشد.

ارورهای HE1,E5,6E

علت ارور ماشین لباسشویی سامسونگ
ایراد گرم کننده

رفع عیب ارور ماشین لباسشویی سامسونگ
المنت لباسشویی را کنترل کنید.
سنسور حرارتی را بررسی کنید و در صورت خرابی آن را تعویض کنید.

ارور HE2

علت ارور ماشین لباسشویی سامسونگ
خرابی گرم کننده خشک کن

رفع عیب ارور ماشین لباسشویی سامسونگ
در صورت بالا بودن دمای خشک کن و کاهش جریان هوا این ارور را مشاهده می کنید.
حجم استاندارد لباسشویی را رعایت کنید.

ارورHE3

علت ارور ماشین لباسشویی سامسونگ
پایین بودن سطح آب

رفع عیب ارور ماشین لباسشویی سامسونگ
ارتفاع شیلنگ تخلیه را بررسی کنید تا پایین تر از سطح لباسشویی نباشد.
مطمئن شوید شیلنگ تخلیه مسدود نباشد.
کنترل کنید لباسشویی نشتی آب نداشته باشد.

ارورهای t1,t2,tst

علت ارور ماشین لباسشویی سامسونگ

حالت آزمون

رفع عیب ارور ماشین لباسشویی سامسونگ

دستگاه را خاموش روشن کنید ایراد لباسشویی برطرف می شود.

ارورهای OE,OF,E3,OC

علت ارور ماشین لباسشویی سامسونگ

مشکل سریز

رفع عیب ارور ماشین لباسشویی سامسونگ

مواد شوینده مانند پودر و مایع بیش از حد استاندارد است.

پمپ تخلیه را بررسی کنید سالم باشد.

ارور SUD

علت ارور ماشین لباسشویی سامسونگ

رفع عیب ارور ماشین لباسشویی سامسونگ

وجود کف بیش از حد در لباسشویی

این ارور به طور معمول خود بخود برطرف می شود.

فیلترها و شیلنگ ها را بررسی کنید تا مسدود نشده باشد.

ارورهای tE,EC,tE2,tE3

علت ارور ماشین لباسشویی سامسونگ

خرابی حسگردما

رفع عیب ارور ماشین لباسشویی سامسونگ

دستگاه را خاموش روشن کنید ایراد لباسشویی برطرف می شود.

ارور UE

علت ارور ماشین لباسشویی سامسونگ
نوسان در ولتاژ منبع تغذیه

رفع عیب ارور ماشین لباسشویی سامسونگ
دستگاه را خاموش روشن کنید ایراد لباسشویی برطرف می شود.
برنامه جدید شستشو را اجرا کنید.

ارور UE,E4,Ub

علت ارور ماشین لباسشویی سامسونگ

بار نامتعادل لباسشویی

رفع عیب ارور ماشین لباسشویی سامسونگ

حجم استاندارد لباس رادر لباسشویی رعایت کنید.

برای برطرف کردن ارور ماشین لباسشویی سامسونگ در این مقاله شرح داده شده تا بتوانید به راحتی تعمیر لباسشویی را انجام داده و ایراد آن را رفع کنید. در صورتی که توانایی فنی لازم در تشخیص و عیب­ یابی ماشین لباسشویی سامسونگ را ندارید می توانید برای دریافت راهنمایی لازم از طریق شماره های 44000992 و 44000993 می توانید با تعمیرکار ماشین لباسشویی سامسونگ در ارتباط بوده یا برای تعمیر ماشین لباسشویی درخواست تعمیر خود را در سایت آسو پشتیبان ثبت نمایید تا در کوتاه ترین زمان ممکن برای تعمیر ماشین لباسشویی در منزل هماهنگی لازم صورت پذیرد.

80%
Awesome
  • امتیاز خودراثبت کنید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Đặt mua